Teslianum Almanah 2022

10.00

Šifra proizvoda: TS-037 Kategorija:

TESLIANUM ALMANAH 5#

Peti broj TESLIANUM Almanaha predstavlja zaokruženje našeg puta spoznaje lika, dela i nasleđa Nikole Tesle, i to ovoga puta na jedinstven način i kroz element najviše spoznaje. Spoznaje nas samih, spoznaje prirode i otkrivanja Svemira. Peti broj je posvećen Petom elementu – Etru, Akaši, Polju nulte tačke, Kvintesenci i svim onim znanjima koja su na čudesan način u ova izazovna vremena ponovo otkrivena o ovom značajnom elementu. Na pitanja kako želimo da živimo i delujemo – kao čovek reaktor, kao čovek transformator, ili kao čovek generator, mi pružamo naše uvide vama na znanje i razmišljanje. Nikola Tesla je bio primer modela čoveka – generatora, genijalnog stvaraoca i kreatora koji je imao viziju. Kako je Nikola Tesla gledao i radio sa etrom, šta je o tome zapisano, i kako to danas možemo spoznati još kvalitetnije i dublje u odnosu na vreme koje živimo sada? Peti broj našeg Almanaha pokazuje svu Moć sadašnjeg trenutka, bez obzira kada se to sada događa.

Mirjana Prljević
Autor TESLIANUM Almanah