Prljević za ADRIU: Crna Gora treba se opredijeli za koncept Singapura ili Švajcarske, a ne Monaka