Category: Tesla Square

T.E.S.L.A. Strategija Vođena Kulturom

Šta je to T.E.S.L.A. Strategija Vođena Kulturom? Kako je to Um Nikole Tesle bio i ostao svetlonazor aktivnostima koje znače okosnicu razvoja celokunog čovečanstva? Mirjana Prljević je neko ko se godinama bavi ovim fenomenom i radi na promociji iskonskih izvora Nauke i progresa, da li Srbija, ovde i sada, prepoznaje važnost trenutka? O tome smo razgovarali sa Mirjanom, intervju prenosimo u celosti.

–Nikola Tesla je inspiracija za Akademiju mladih genija TESLA GENIUS, T²: TESLA SQUARE iTESLIANUM Almanah, jedinstvenu trilogiju Vašeg rada. Koliko je sve to prepoznato i prihvaćeno uokvirima našeg društva?

Kaže se da kada je učenik spreman i učitelj se pojavi. Duboko sam svesna prvo, na ličnom nivou,znanja koja sam dobila baveći se paralelno poslednjih tridesetak godina Strateškim pozicioniranjem inasleđem Nikole Tesle, a zatim i snagom Momentuma koji živimo i procesa koji nam se dešavaju. Naprvom mestu, tu je proces Digitalne transformacije, a zatim i proces Spoznaje misije koju živimo.Shodno činjenici da je do sada kroz radionice Akademije malih genija TG prošlo 2,400 dece, da suobjavljena četiri broja srpske i engleske verzije Almanaha, i da serijal TESLA SQUARE ide svojimtokom iz nedelje u nedelju, daje mi za pravo da kažem da postoji jezgro našeg naroda koje se budi,koje je svesno procesa koje živimo i poruka koje trilogija nosi sa sobom. Momentum je stanje umazajednice i kada pojedinci učine napor da spoznaju svoju misiju, to se kao reka nastavlja dalje svojimtokom, ono spaja obale i ljude. Zato taj odnos učenika i učitelja je ličan a istovremeno važan i bitan zazajednicu i saživot.

–Reči, poruke, razmišljanja i pronalasci Nikole Tesle inspirišu na rad i dela. Šta je to T.E.S.L.A.Strategija Vođena Kulturom i koliko je ono značajno za Srbiju?

Znate kako, sve u životu je proces, pa i sam život. Nekoliko istina o procesima su, da se svakimprocesom upravlja i ako to ne činite vi neko će to učiniti u vaše ime, drugo, za svaki proces jepotrebno vreme, i treće, procesi su neophodni radi povezivanja sistema sa matricom razvoja društva.Kako na mikro, tako i na makro planu. Nama se trenutno pored pomenutog, desila i korona. Kadkažem desila, mislim, nije slučajna. Ona je tu sa razlogom. E sad, kakva je percepcija svakog od nasposledica koje su izazvane blokadom kretanja, ograničenjem kretanja i rada, promenom uslova rada iučenja, e to je već za mnogo dublju analizu i spoznaju, zadatak svakome od nas. Po pravilimastratega razvoja čovečanstva postoje tri tipa strategija. Prvi kaže da kada znate situaciju i okolnosti –imate Strategiju. Kada niste sigurni u određena dešavanja i posledice po vas, vašu organizaciju idržavu – imamo Strategiju više scenarija. A kada je oko vas potpuno nepoznata situacija i okolnostikoje ne može da definišete – radite na izradi Strategije vođenje kulturom. Ova poslednje pomenutastrategija zapravo povezuje ljude i sistem u vrednostima koje kulturni obrasci ponašanja, rada isaživota nose sa sobom. Oni nas tako spajaju i povezuju da svojim aktivnim delovanjem živimo misijuu funkciji postizanja cilja. Koliko to današnja naša država i društvo prepoznaju i rade na tome,ostavljam svakom od vas da zaključi. Po meni, nedovoljno, u dosta slučajeva i nestručno, a ipotrebno nam je mnogo više empatije, solidarnosti i ljubavi prema svojoj zemlji i narodu. Baš kao ijasni ciljevi kojima težimo kao država i kao društvo. Jer onda će se i pojedinac pronaći u tome kaostub društva. To je perspektivnost o kojoj govorimo sa mladima u našem serijalu.

–Tehnologija, Obrazovanje, Nauka, Ljubav i Aktivizam su u srži vaše trilogije. Da li manifestacijaovih reči u realnost postojanja svakog čoveka može napraviti svet boljim?

Da, definitivno da. Dosta smo živeli pod percepcijom tzv. Raskomadane stvarnosti. Nešto što jezapočeto pre deset vekova, komadanje ljubavi prema Bogu i svetlosti, nauke i obrazovanja što sepodelilo u toliko naučnih disciplina koje danas zovemo specijalizacije, da retko ko ima toliku moćpercepcije i znanja da je posmatra objedinjeno. Zato nam se sve ovo na planeti i dešava. Odvojilismo se prvo od prirode, pa čovek od društva, pa sad i čovek od čoveka. Veliko je ta nepravda nanetačovečanstvu. Povratak sebi, prirodi i društvu kroz jedan integralni koncept razvoja naveden uT.E.S.L.A. modelu daje nam mogućnost sagledavanja toka kako to uraditi. Same reči akronimagovore za sebe, a verujem i da moje pojašnjenje Matrice integrisane mudrosti čovečanstva koja je ukoautorskom romanu sa inžinjerom Brankom Dimitrijevićem pojašnjeno i koje uskoro izlazi u Srbiji, ćedosta toga staviti na znanje. Našu priču stavljamo u vreme Srbija 2043. godine i onda kreće vez dase tka, baš kao i naš pirotski ćilim, šaru po šaru. To je naš doprinos manifestaciji namere da pobudida svaki čovek sagleda što bolje realnost u kojoj živi, baš kao i svoje mesto u njoj.

–Vaša ideja je jedinstvena i vizionarska. Da li verujete da u Srbiji postoji volja i htenje da svaki čovekmože i mora da doprinese naporima za pravljenje bolje sredine?

Hvala vam. Svest sigurno postoji jer i vi i ja već ovim intervjuom to dokazujemo. Poznajem dostapojedinaca koji imaju sve veću potrebu u proteklih nekoliko godina da povezuju i udružujuorganizacije, koncepte, poslovanje, stare zanate i običaje, da budimo ono Kolo-Rod-No u nama, isasvim je sigurno da ako postoji volja kod pojedinca da bude svesniji svog života i misije, da će naćiput i porodicu da to realizuje. Da li je taj put kroz posao, brak, humanitarni rad, ili državni apparat ilokalnu samoupravu, on sam treba da svojim srcem i umom odabere. Borba svih nas da pronađemosvoje mesto pod suncem je velika, ali i to je jedan od večnih principa, mi smo jedno – energija,frekvencija, vibracija. Dualnosti nema, ona je prisutna u našoj percepciji energije i zato tolikogovorimo u projektima trilogije T.E.S.L.A. o tome šta je to integralni um, šta su to procesi koje živimo ikako to analogni i digitalni signal utiču na naš um. A um je sve, od njega sve potiče i iz njega sveproizilazi. Zato biti smiren u Duhu i Umu je naš najveći zadatak svakog dana i svake noći. Ko tometeži pronaći će i bolju sredinu i boljeg sebe u njoj. Baš kako je rekao i naš nobelovac Ivo Andrić:“Sreća sveta zida se iz svake duše čovečije”.

–Koji su Vaši prethodni koraci, šta trenutno radite i šta će biti realizovani u narednom periodu?

Znate kako se kaže, kada vaša dela govore za vas, nemojte ih prekidati. Činjenica da sam u projekatT²: TESLA SQUARE utkala sve svoje dosadašnje znanje i iskustvo jeste i biće u narednom periodutačka fokusa mog rada i misije koju živim. Pozivam vaše čitaoce da posete naš youtube kanal TESLASQUARE te pogledaju i sami se uvere koliko mladosti, lepote i radinosti nose današnja Srbija i njenamladost sa sve svojom dijasporom širom sveta. Jezgro koje stvaramo povezivanjem i deljenjemznanja i iskustava pojedinaca treba da motiviše i inspiriše i ostale da sagledaju svoje mogućnosti, daprobude aktivizam u sebi, i da shodno tome šta otkriju kao svoje dobre strane stave u funkciju razvojasebe i zajednice.

Razgovor vodio: Bojan Milić

Orginalan članak možete pogledati i na:

balkanskapravila.com
novinar.rs
Read More

Vizualna Medijska Pismenost

Digitalni marketing

Vizualna Medijska Pismenost: Koliko je važno biti dosledan ciljevima i voditi računa prilikom stilskog izražavanja.
Kažu: Kucaj – otvoriće ti se, traži – daće ti se! Koliko zapravo dok kreiramo našu strategiju poslovanja vodimo računa o izražavanju? Izraz je takt koji se prenosi na ostale koji učestvuju u strukturiranju našeg posla.

Ako za nekog kažemo da ima viziju, to znači da je on svojim delanjem u poslu objedinio sve što je potrebno.

Mirjana Prljević sa T²: TESLA SQUARE za SpectrUm:

1.Koliko je bitna Vizualna Medijska Pismenost? Jesmo li zaboravili na bonton, kada je reč o vizualnom izražavanju?

MP: Vizuelna medijska pismenost je kako duboko lična, tako i opšte društvena kategorija. Sve ide iz uma jednog pojedinca u um drugog pojedinca, od kreatora do primaoca te poruke. Da li je ona poslata kroz proizvod, uslugu, poruku ili spot, manje je važno. Važan je onaj impuls kojim se vodi kreator kada stvara. Proces digitalne transformacije koji živimo i koji je sve snažniji, upućuje nas da jasno pojmimo a zatim i harmonizujemo analogni i digitalni signal oko nas i u nama. Koncept čiji sam ja sledbenik je “U zdravom duhu, zdravo telo”, a ne obratno kako se nama često serviralo od malih nogu. Duh je taj koji pokreće i pismenost i pojam o značaju reči. Da, baš one reči koja može da oživi i da ubije, da osvetli ili da povredi, da te sa nekim razdvoji ili spoji. Upravo je reč u osnovi bontona, baš kao i neverbalna komunikacija kroz sublimirane poruke kojima mediji, pored verbalne, šalju gledaocu. Moral i etika kako medija, obrazovnih ustanova i vlada, tako i pismenog pojedinca su tu najvažniji. Po onome što ja vidim u medijima i u društvu, itekako imamo prostora za rad na nama, jer tako dolazimo do zdravog duha, do zdravog tela, a samim tim i zdravog društva. Velika je odgovornost kada upućujete Reč.

2.Biznis Više Oktave, nam preko T²: TESLA SQUARE nudi sasvim jednu novu sadržajnost koja se bazira na pravim vrednostima. Koliko je Vama zapravo “lako” da to uskladite sa današnjim vremenom?

MP: U mom poimanju rada nema lako i teško. To sam odavno naučila. Važna je dobra priprema i usklađenost tima koji realizuje zajednički sa vama čitav proces kreiranja jednog proizvoda, u našem slučaju serijala. Svaki gost, svaka poruka i tema emisije su u harmoniji. Kada tome težite, kao što to ja činim u svom pristupu onda se to takvim i pokazuje. Prepreke na putu su tu da vas opomenu da nešto ponovite, da budete još bolji ili da nešto promenite u pristupu. One uvek imaju svoje Zašto?

3.Prosečna statistika kazuje, da se informacije plasiraju brzo i u velikim količinama. Kako dozirati informacije? Koliku zapravo količinu smemo da “popijemo”?

MP: Informacije imaju veliku moć. Najvažnije je osluškivati sebe, stalno i po mogućnostima u miru prirode. Količina, kako je vi nazivate, informacija zavisi od pojedinca do pojedinca i njegovog kapaciteta harmonizovanja kvaliteta i kvantiteta tih informacija. Nije isto kada slušate i gledate nešto što volite, o čemu želite da naučite i što vas čini ispunjenim, i onoga na šta vas neki mediji ili pojedinci konstantnim ponavljanjem i agresivnim nastupima bombarduju ne bi li ste svoju percepciju pažnje usmerili ka tome. Jako je važno napraviti tu razliku i spoznati sebe što god se više može. To vam je kao i izbor knjiga koje čitate ili filmova koje gledate. Moć percepcije čoveka je toliko važna tema da joj se posvećuju katedre, naučne discipline, simpozijumi. Borba za um je neprestana, i samim tim upoznajte svoj um i sebe i sami procenite koju sadržinu i koju količinu informacija da usvojite.

4.Vaše iskustvo u poslu je veliko. Koji je to poslovni princip koga se držite?

MP: Princip harmonije energije, frekvencije i vibracije je princip koji sam odabrala u životu sa svojih šesnaest godina. Zatim sam ga prenela i na svoje poslovanje. Energija je uvek tu, a na vama je da li ćete je iskoristiti konstruktivno ili ne, sve to u funkciji stvaranja više vrednosti i time kreirati novu vrednost ili uslugu. Frekvencija i vibracija su moja duhovnost i misija utkane u konkretna dela. Tako sam počela, nastavila, i tako je i danas. Jedino vreme koje imamo je sad – sadašnji trenutak i kada su vaše energija, frekvencija i vibraciju u harmoniji vašeg duha i uma onda ste potpuno svesni svog stvaralačkog potencijala koji kreira. To je princip koji duboko poštujem i kojim se vodim u svom poslu.

5.Prednosti današnjeg poslovanja. Na šta trebamo posebno obratiti pažnju?

MP: Definitivno da poslovanje danas nosi sa sobom tu dimenziju Biznisa Više Oktave u delu poimanja realnosti. Digitalizacija i digitalna transformacija su učinile da nam informacije i rad budu brži, a da li će biti i kvalitetniji zavisi od načina kojim pojedinac upravlja svojim vremenom i sebi zadatim zadacima. Prednosti današnjeg poslovanja u kome se pojavljuju nova zanimanja i nove profesije koje samo pre desetak godina nisu ni postojale u najavi, nude veliki izazov svakome od nas. Izazov novih učenja, rada na sebi i sticanju novih veština i kompetencija u domenu neformalnog obrazovanja. Toliko su veliki izbor i paleta kurseva, radionica, novih katedri i specijalizacija, da je izbor na nama. Hoćemo li raditi na sebi i unaprediti kvalitet i standard svog života ili ne. A naši izbori su naš život. Svako odlučuje u skladu sa sobom. Ili bi bar tako trebalo biti. Svakako vredi razmisliti o tome.

by Irena Marinković

Read More

Biznis više oktave

Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama.- Nikola Tesla

Biznis više oktave ili energetsko preusmeravanje dosadašnjeg poslovanja. Koliko su se samo uslovi poslovanja i samo poslovanje promenili u ovom vremenu, vidimo svi mi.

Ono što su mnoge statističke kuće zabeležile kao nesvakidašnje na tržištu jeste promena interesovanja kupaca. 

Googl je prema statistici više od 48% promenio svoju formu pretraživanja.

Kupci su u više od 52% slučaja pretraživali ono što do sada nisu.

Kupovina online je na teritoriji Evropske Unije povećala svoj udeo za dodatnih 173%.

Moderno poslovanje je smešteno i lokalizovano na internetu. Ono što je izlog bio u dekadi industrijske evolucije, sada je to digitalni izlog u eri internet tehnologije.

Ali kao što vidimo moderno poslovanje je napredovalo na internetu. Više nije dovoljna ta jednostvana i prosta lična karta. Danas je moderno poslovanje spoj:

  • Logistike
  • Savremenog interfejsa
  • Neposredne komunikacije
  • Vizualnih efekata
  • Sadržajnog digitala
  • Dizajna
  • Minimalističkog industrijalizma

Da se vratimo na Nikolu Teslu i njegovo poimanje savremenog sveta.

Svi smo mi jedno, celina koja je na očigled svih razdvojena ali itekako zavisna od drugih.

Ako ste na tržištu i poslujete na internetu, a bavite se na primer proizvodnjom. Vaš vizual zavisi od dizajnera veb sajta, grafičara, pisca bloga, content menadžera, posrednika između kupaca i vas,… I možemo da nabrajamo sve do onih najsitnijih detalja. Ovaj primer vam daje uvid da vi ne možete svoju poslovnu trku istrčati sami. Vama treba siguran i moderan tim, tim koji ume i razume današnje moderno poslovanje.

Moderno poslovanje današnjice stavlja svoj akcenat na spajanju i pridruživanju, logističkoj podršci i preporuci. Ako ostanemo na predhodnoj rečenici videćemo da su ove reference zadržane i vraćene iz prošlog vremena…

Međutim, moderno je sada više od onoga što ta sama reč kazuje.

Biznis više oktave je kristalizacija ideje, kreacije i inovacije.

T²: TESLA SQUARE je zapravo jedinstvena zamisao, platforma sa vizijom višeg cilja. T²: TESLA SQUARE pretače misao Tesle na poslovanje budućnosti.

Vizija u poslu je pretendovanje da se stigne do samog vrha.

Kako?

Ekonomomija je osnovni pokretač jednog društva. Društvo čini privreda koja svojim tržišnim delanjem upumpava finansije u krvotok jedne zemlje ili regiona. Da bi ekonomija bila jaka treba pratiti ponudu, potražnju i inovacije.

Pošto se tržište sada uveliko transformiše i doživljava svoju rekonstrukciju, moramo se i mi tim potrebama prilagoditi.

Ono što jeste jedinstvena prilika, jeste ova šansa da kroz T²: TESLA SQUARE doznate mnogo više o modernim načinima proboja na tržište.

Biznis više oktave, nije ništa drugo no simbioza potrebe i noviteta.

Kako i zašto je ovaj projekat nastao? Šta je to što ga izdvaja i šta znači ta poslovna ponuda?

Ovaj uvod je zapravo samo jedan deo, u sledećem tekstu predstavićemo celokupnu ideju. 

Autor : Irena Marinković

Read More
Taking decisions for the future

Mladi u Srbiji – nezaposleni samci sa željom da emigriraju

U poređenju sa prethodnim godinama, broj onih koji imaju negativnu reakciju na EU porastao je sa 28 na 41 odsto, pokazalo je istraživanje Krovne organizacije mladih.

Više od 60 procenata mladića i devojaka od 15 do 30 godina u Srbiji nema nikakva primanja, dve trećine živi kod roditelja, čak 87 odsto mladih nije u braku, a najveći broj njih ne radi posao za koji su se školovali. Zato i ne treba da čudi podatak da svaka druga mlada osoba u Srbiji planira da se odseli iz zemlje, a najveći broj njih svoju budućnost vidi u zemljama zapadne Evrope, pokazalo je najnovije istraživanje Krovne organizacije mladih Srbije pod nazivom „Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji”.

Studija koja je urađena na reprezentativnom uzorku od 1.219 mladih, starosti od 15 do 30 godina, na celoj teritoriji Srbije i koja će javnosti biti prezentovana danas, na Međunarodni dan mladih, takođe pokazuje da su nezaposlenost, sistem vrednosti, korupcija i beznađe glavni problemi generacije na raskršću detinjstva i mladosti.

Zabrinjava visoka stopa nezaposlenosti mladih: čak 63 odsto nema nikakve prihode, svaki četvrti ima zaradu manju od prosečne, a tek svaki deseti zarađuje više od prosečne plate u Srbiji, ističe u razgovoru za „Politiku” Stefan Đorđević, predstavnik Krovne organizacije mladih Srbije, koja već četvrtu godinu zaredom objavljuje alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u našoj zemlji.

– Zvanični podaci Nacionalne službe za zapošljavanje svedoče da su u maju 104.702 mlade osobe bile bez posla, što znači da mladi čine petinu nezaposlenih u Srbiji. Iako zvanična statistika beleži pad od devet odsto nezaposlenih u odnosu na 2019. godinu, ne treba zaboraviti da je veliki broj njih emigrirao iz Srbije. Obeshrabruje i podatak da je trećina onih sa fakultetskim diplomama bez posla. Do radne knjižice najčešće dolaze mladi koji su završili srednju stručnu školu. Mada se najveći broj mladih ove starosne dobi nalazi u procesu školovanja, ovi podaci su ipak zabrinjavajući, jer niske zarade ili njihovo odsustvo utiču na osamostaljivanje od roditelja. Zbog toga ne čudi podatak da je svega 12 odsto mladih u braku, 87 odsto još nije stalo na ludi kamen, a manje od jednog procenta njih je razvedeno ili je izgubilo bračnog druga – navodi Stefan Đorđević.

Naš sagovornik dodaje da čak 62 odsto mladih ne radi u struci, što dovoljno govori o neusklađenosti tržišta rada sa obrazovnim sistemom i lošoj profesionalnoj orijentaciji. Svaka četvrta mlada osoba smatra da na tržištu rada ne postoji potreba za njihovim znanjem i diplomom, a najveći broj njih spreman je da se odrekne svojih profesionalnih snova i prekvalifikuje se kako bi došao do svoje korice hleba.

– Istražujući vrednosti mladih došli smo do podatka da manje od polovine njih veruje da je demokratija najbolji oblik vladavine, pa ne čudi što čak 56 odsto mladih smatra da je Srbiji potreban jak vođa i lider, koga će narod slediti. Raste i evroskepticizam. U poređenju sa prethodnim godinama, broj mladih koji ima negativnu reakciju na Evropsku uniju porastao je sa 28 na 41 odsto, a broj mladih koji pozitivno gleda na EU opao je sa četvrtine na petinu. Svega trećina mladih podržava ulazak Srbije u porodicu evropskih naroda, petina je neopredeljena, a 46 odsto je protiv EU. Mladi u Srbiji dominantno misle da Srbija treba više da se oslanja na Rusiju u spoljnoj politici, a raste broj onih koji veruju da u Kini treba da tražimo političke saveznike – navodi naš sagovornik.

Prema ovom istraživanju, gotovo dve trećine je protiv ulaska u NATO, a najviše mladih smatra da bi Srbija trebalo da radi na povlačenju priznanja Kosova, zatim na pomirenju Srba i Albanaca, a da pitanje Kosova ostavi za kasnije. Takođe, svaka peta mlada osoba smatra da Srbija treba da prizna Kosovo, ali sa izmenjenim granicama tako da većina srpskog stanovništva ostane u Srbiji.

Podaci o političkom aktivizmu mladih govore da na izbore redovno izlazi 40 odsto mladih, povremeno glasa trećina, a svaki treći nikad ne ostvaruje svoje biračko pravo. Mladi iz Beograda redovnije glasaju, a devojke su te koje češće izlaze na izbore. Čak 86 odsto mladih kaže da nije član nijedne stranke, partijsku knjižicu ima svega sedam odsto njih, dva procenta je nekada bilo u stranci, dok četiri odsto njih razmišlja o učlanjenju.

– U aktuelnom sazivu Narodne skupštine, koji je konstituisan nakon republičkih izbora 21. juna, nalazi se 28 poslanika mlađih od 30 godina, najviše u poslednje dve decenije – napominje Đorđević.

Ova studija pokazuje i da se najveći broj mladih, čak 98 odsto njih, o svetu oko sebe informiše preko telefona, odnosno preko informativnih portala i društvenih mreža. Ne svakodnevno, već povremeno. Više od 90 odsto mladih ima profil na „Fejsbuku” i „Instagramu”, trećina koristi „Tviter”, četvrtina „Tiktok”, a petina „Linkedin”. Najveći broj njih komunicira preko direktnih poruka na „Instagramu”, a potom preko „Vajbera”, „Fejsbuk mesindžera” i „Vatsapa.

Read More

Odlazak mladih iz Srbije može se zaustaviti, evo kako

Srbiju svakog dana napuste 104 stanovnika, najviše mladih. Dodatno zabrinjava što polovina mladih između 15 i 29 godina takođe želi da ode. Neke bi ovde zadržale veće plate, ali za mnoge novac nije dovoljan.
Traže bolji standard i perspektivu.

Read More

Zašto mladi odlaze iz Srbije?

Istraživanje, koje je tokom jula sprovela organizacija Srbija 21, pokazuje da 1,2 miliona građana Srbije razmišlja da ode.

Read More

Mladi i odlazak u inostranstvo: „Biće teško u početku, ali će biti bolje nego ovde”

U istraživanju koje je sproveo Geografski fakultet između ostalog piše i da je više nije trend da samo visokoobrazovani mladi migriraju.

Read More

Argusov pogled Srbija u Kosmosu

Uključivanje u kosmičke aktivnosti omogućava i učešće u međunarodnim projektima i istraživanjima, čime države na stepenu razvoja poput Srbije imaju mogućnost da prebrode svoj (polu)periferni globalni položaj.

Read More

Odlazak mladih u Svet, Srbiju košta više od milijardu Evra.

Istraživanje Instituta za razvoj i inovacije pokazalo je da odlazak mladih u inostranstvo Srbiju godišnje košta i do dve milijarde evra. Najdirektniji gubitak meri se sredstvima uloženim u njihovo obrazovanje.

Read More